Ombyggnad av Kapellgatan - 2020-02-11

Ombyggnad av VA-ledningarna i Kapellgatan

SVEVIA ska på uppdrag av Hemab byta dag-, spill- och renvattenledningar i Kapellgatan. Arbetet startar under V.7 och beräknas vara klart V.22. Under arbetets gång kommer det att vara begränsad framkomlighet för fordonstrafik.
Arbetet innebär att vattnet kommer att vara avstängt vardagar mellan 07:30-15:30


Har ni några funderingar, tveka inte att prata med personal på plats eller ring.


Mattias Unander SVEVIA 010-458 12 65
Stefan Andersson SVEVIA 010-458 13 66


När vattnet släpps på igen kan en viss missfärgning uppstå. Om vattnet är missfärgat, spola i EN kran och undvik att köra tvätt- och diskmaskin innan vattnet åter blivit klart.