OBS!! Inställt! Torsdagens fjärrvärmeavbrott är uppskjutet till ett senare tillfälle. Datum meddelas senare.

Planerat fjärrvärmeavbrott Västra Ringvägen och närliggande gator torsdag 28 september


Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-16 den 28 september

Berörda gator är Västra Ringvägen 51-121, Ådalsvägen 19, Aspvägen 1-13, Parkgatan 17-20, Lärkvägen 15-16, Poppelvägen, Rönngatan 9-33, Hälletorpsvägen 15-48, Granvägen, Björkvägen, Envägen, Tallvägen, Lindvägen, Säbråvägen 20-48, Ekgränd, Baldersgatan, Bragegatan, Torsgatan.

OBS!! Omkringliggande gator, framför allt första delen av Säbråvägen och Framnäsvägen kan råka ut för störningar i leveransen av fjärrvärme i samband med detta arbete.

Ungefär 100 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Håkan Bergman, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.