Justering av gatubelysning pågår

Vi uppdaterar just nu insamlings- och styrsystemen för att börja stödja kravet på kvartsavläsning, vilket gjort att många styrande mätare ”hoppar ur” schemaläggning och styr på eget schema.

Många mätare har inte koll på klockan själv utan får denna från styrsystemet, vilket gör att när detta ligger nere eller mätaren inte hittar hem så får den heller ingen uppdatering på klockan - därav att lampor har lyst mitt på dagen. Vi jobbar på för att få alla lampor att rätta in sig i ledet och följa samma klocka.