Försenad slamtömning på grund av branden i Norrstig

Bland annat på grund av branden i Norrstig är slamtömningen för september försenad med cirka sex veckor.

Alla berörda ska ha fått ett SMS om förseningen.