Försenad slamtömning

Av olika anledningar har turerna för slamtömning blivit försenade och vi jobbar på att arbeta ikapp. Berörda kunder kommer att få SMS med meddelande om ny aktuell tid för deras tömning.

Enligt vår prognos kommer alla kunder som skulle fått slamtömning utförd i augusti få sina brunnar tömda senast under nästa vecka, det vill säga vecka 42.

De som har ordinarie tömning under september kommer preliminärt få sina brunnar tömda innan mitten av november.

De som har tömning två gånger per år kommer också preliminärt få sina brunnar tömda innan mitten av november.

Har du akuta problem, vänligen kontakta oss via växeln 0611-55 75 00.