Försenad slamtömning

Med anledning av den brand som drabbade oss vid reningsverket i Norrstig ligger vi efter schemat vad gäller slamtömning.

Då våra slambilar användes för att suga avloppsvatten när reningsverket i Norrstig var ur bruk hamnade vi efter i planeringen för ordinarie slamtömningar. För närvarande är förseningen fyra veckor men vi arbetar så snabbt som möjligt med att komma i kapp. Vi beklagar detta och tackar för förståelsen.