Försenade slamtömningar

Av olika orsaker är våra slamtömningar försenade med ungefär sex veckor.

Vi får många frågor om slamtömning, vilket vi har förståelse för.

En av anledningarna till förseningen är branden vid reningsverket i norrstig. Vi har ett fortsatt arbete med våra slambilar vid det temporärt uppförda reningsverket. Vi utför fortfarande slamtömningar i Norrstig 3 gånger per vecka. Den tiden fanns såklart inte med i grundplaneringen.

För att lösa utmaningen med förseningarna tar vi hjälp av två externa företag som kommer in och hjälper oss. Vi jobbar i tvåskift på en bil 2-3 dagar i veckan och den andra bilen går med ett skift. Vi har även nyutbildad personal, vilket också leder till att det tar lite längre tid än vanligt och att färre brunnar per dag hinns med. 

Just nu är det osäkert när vi kommer ikapp med tömningarna, men en gissning är i slutet av november.

För att förebygga att detta händer igen kommer det vara en helt annan planering av personalen nästa säsong. Vi ska även gå igenom dagens upplägg och se hur mycket vi kan effektivisera den till nästa säsong för att undvika onödiga körningar.Vi beklagar förseningarna som uppstått och ber om tålamod och förståelse för våra chaufförers arbetssituation.