En akut vattenläcka på Ångströmsgatan - 2022-06-28

En akut vattenläcka på Ångströmsgatan gör att vi vid 09:00 måste stänga av vattnet till en del fastigheter efter gatan. Arbetet väntas bli klart under dagen, och en vattenvagn kommer placeras vid Gerestaskolan.

Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.