Elavbrott Ulvik

Ett elavbrott har påträffats i Ulvik, vi arbetar med problemet.

Klockan 07.30
En kabel är avgrävd vilket har orsakat ett elavbrott i Ulvik.
Vi arbetar med att återgärda problemet.

Inlägget har uppdaterats.