Elavbrott område Västra Ringvägen - 20220617

Områden Industriverket, Jägaregatan, Vattenverket, Furuvägen utan el.

Klockan 05:37

Vi arbetar med felsökning och åtgärder

267 kunder/hushåll berörs av avbrottet