Elavbrott område Varvsallen, Sehlstedtsvägen, Theodor Helmmans väg

Klockan 21:00

Vi arbetar med felsökning och åtgärder.

420 kunder/hushåll berörs av avbrottet