Elavbrott område Utansjö – 230402

Områden Utansjö är utan el.

Klockan 16:14

Vi arbetar med felsökning och åtgärder

6 kunder/hushåll berörs av avbrottet