Elavbrott område Solumshamn Fällöviken Svartvik – 2020-09-30

Ovanstående områden är utan el.

Klockan 23:20
Alla har strömmen åter, orsak till avbrottet är ett misstänkt kabelfel i Solumshamn - kabel bortkopplad

Klockan 23:10
Solumshamn har strömmen åter, Storholmen och Skärsviken fortfarande utan el, felsökning fortsätter.
74 kunder /hushåll berörs av avbrottet

Klockan 22:18
Fällöviken Svartvik har strömmen åter
149 kunder /hushåll berörs av avbrottet

Klockan 21:32
Vi arbetar med felsökning och åtgärder
553 kunder/hushåll berörs av avbrottet