Elavbrott område södra Kullarmark – 2019-01-11

Södra Kullarmark är några kunder utan el.

Klockan 12.32

Vi arbetar med felsökning och åtgärder

6 kunder/hushåll berörs av avbrottet