Elavbrott område Saltviksvägen och Verkstadsvägen – 2021-12-11

Områden Saltviksvägen och Verkstadsvägen är utan el.

Klockan 0839
Fick vi indikationer på att elen hade försvunnit 

Vi arbetar med felsökning och åtgärder

21 kunder/hushåll berörs av avbrottet