Elavbrott område Saltvik-Norrstig – 2019-11-06

Områden ovan är utan el.

Klockan 08:07

Felet åtgärdat - alla har strömmen åter

 

Klockan 07:08

Vi arbetar med felsökning och åtgärder
70 kunder/hushåll berörs av avbrottet