Elavbrott område Saltvik  2019-10-29

Delar av Saltvik är utan el.

Klockan 16.30

Vi arbetar med felsökning och åtgärder

52 kunder berörs av avbrottet