Elavbrott område Hemsön – 2024-03-18

Elavbrott Hemsön

Klockan 07:10

Vi arbetar med felsökning och åtgärder

188 kunder/hushåll berörs av avbrottet