Elavbrott område Hemsön – 2022-11-12

Delar av hemsön är utan el.

Klockan 10:17

Vi arbetar med felsökning och åtgärder

188 kunder/hushåll berörs av avbrottet