Elavbrott område Geresta, Stenhammar – 2023 11 13

Klockan 10:39

Avbrottet avlutat

0 kunder/hushåll berörs av avbrottet

 

Klockan 10:05

35 under/hushåll berörs av avbrottet

Område runt Södersundsvägen

 

Klockan 07:33

Vi arbetar med felsökning och åtgärder

355 kunder/hushåll berörs av avbrottet