Elavbrott område Delar av vårdkasen – 12/5-22

Områden Stenhammar, Södersundsvägen är utan el.

Klockan 07:54
Felsökning pågår

Vi arbetar med felsökning och åtgärder

339 kunder/hushåll berörs av avbrottet