Elavbrott område Byvägen – 2020-02-05

Nu ska alla ha fått strömmen åter.


Klockan 15:34

Byvägen 22 och 59 är fortfarande utan el. Övriga har fått strömmen åter.

Klockan 13:45

Vi arbetar med att reparera det brandskadade skåpet.

2 kunder/hushåll berörs av avbrottet

Byvägen 53-65, 22-24, Skördevägen 6, Betesvägen 1-3 och 2-10 är utan el.

Klockan 12:50

P.G.A. brand i ett kabelskåp har vi nu gjort en omsektionering

16 kunder/hushåll berörs av avbrottet