Elavbrott område (Brunne-Risnäs-Södergård) 2020-12-28

Områden i Brunne, Risnäs, Uland, Starred, Södergård och Byn är utan el.

Klockan 02.46
Orsak okänd och omkoppling i nätet pågår.

318 kunder/hushåll berörs av avbrottet