Elavbrott område Brunne Risnäs – 2023-12-07

Områden Brunne, Risnäs, Uland, Starred, Byn, Södergård är utan el.

Klockan 21:35

Vi arbetar med felsökning och åtgärder

320 kunder/hushåll berörs av avbrottet