Elavbrott område Brunne – 2019-05-06

Områden Brunne, Risnäs, Byn är utan el.

Klockan 09:28

Vi arbetar med felsökning och åtgärder

317 kunder/hushåll berörs av avbrottet