Elavbrott område (Brattås, Skärsviken, Solum Örsjön m.m) – 2024-04-12


Klockan 12:00

Vi arbetar med felsökning och åtgärder.

549 kunder/hushåll berörs av avbrottet