Elavbrott område Brännan- Solum – 2023-11-13

Efter åtgärder berörs kunder runt Brännan, Högslätten och Sälsten

Klockan 03:44

Avbrottet avslutat

0 kunder/hushåll berörs av avbrottet

Klockan 01:48

område runt Högslätten och Sälsten

28 kunder/hushåll berörs av avbrottet

Klockan 00:12

151 kunder/hushåll berörs av avbrottet

Klockan 23:47

555 kunder/hushåll berörs av avbrottet