Elavbrott område Bondsjö – 2022-07-02

Området söder om bondsjöskolan, Hemmansvägen är utan el.

Klockan 11:00
Ett kabelskåp har brunnit

Vi arbetar med omkoppling och åtgärder

ca 30 kunder/hushåll berörs av avbrottet