Elavbrott område Älandsbro – 2021-03-04

Delar av Älandsbro är utan el.

Klockan 05:07

Vi arbetar med felsökning och åtgärder

ca 700 kunder/hushåll berörs av avbrottet