Elavbrott Geresta Stenhammar Hovsgatan Kattastrand

– 2021-01-31

Klockan 08:45

Alla har strömmen åter, kabelfel Kattastrand


Klockan 07:20

Hovsgatan har strömmen åter, felsökning fortsätter

Klockan 06:50

Geresta Stenhammar har strömmen åter, felsökning fortsätter

Klockan 05.15
Vi arbetar med felsökning och åtgärder

597 kunder/hushåll berörs av avbrottet