Elavbrott del av Solumshamn – 2018-10-26

Kring Ottebergsviken har varit utan el.

Klockan 07:10-08:30
Avgrävd kabel

Kabeln är skarvad och elen är tillbaka

16 kunder/hushåll berördes av avbrottet