Elavbrott Älandsbro – 2019-06-26

Hela Älandsbro området är utan el.

Klockan 10:42

Vi arbetar med felsökning och åtgärder

1100 kunder/hushåll berörs av avbrottet