Driftstörning i fjärrvärmeleverans.

För närvarande har vi ett avbrott i fjärrvärmeleveransen till följd av en pågående driftstörning.

Samtliga kunder på Hernön berörs.

Vi arbetar så fort vi kan för att åtgärda felet och återställa leveransen till våra kunder.

När fjärrvärmeleveransen är stoppad påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.