Driftstörning betalkort Tankstationen

På grund av ett tekniskt problem är betalning med Allkort inte möjlig vid tankstationen.

Vid försök till betalning ges felmeddelande "Medges ej" alternativt "Fel på telelinjen". Vi jobbar på att lösa problemet. Betalning med traditionella betalkort påverkas inte.