Driftstörning Återvinning

På grund av trasig sopbil är sophämtningen av 4-fackskärl 1 försenad med 4-5 timmar idag.

Vi jobbar på att lösa problemet och kommer slutföra turerna under dagen/kvällen. Låt era kärl stå framme till de blivit tömda.