Driftstörning Återvinning

På grund av trasig sopbil så är sophämtningen försenad på Stenhammar idag.

Det är bilen som tömmer flerfackskärl nr 1 och har tömning runt området Stenhammar idag. Vi kommer att tömma kärlen idag men det kommer att ske långt in på kvällen, låt därför era kärl stå kvar tills man ser att vi varit där och tömt kärl 1.