Brand på reningsverk i Norrstig

Vi ber om restriktivitet i användandet av avlopp. Just nu brinner det i vårt reningsverk i Norrstig som renar spillvatten för cirka 1200 abonnenter i området i och kring Älandsbro. För dig som kund får du ingen direkt påverkan på dina leveranser men vi ber om restriktivitet i användandet av avlopp, såsom toalett, dusch, diskmaskin, tvättmaskin etc tills vidare. Räddningstjänsten arbetar fortfarande med bekämpning av branden och från HEMABs sida arbetar vi med att sätta in åtgärder för att minimera miljöpåverkan. Vi uppmanar samtliga att följa räddningstjänstens uppmaning om att stänga fönster, dörrar och ventilation samt hålla sig inomhus.