Brand i elskåp vid Gulf, Södra vägen

En brand uppstod under morgonen i ett elskåp vid Gulf på Södra vägen.

Branden är släckt men det ryker fortfarande och några fastigheter i området har som följd av branden blivit strömlösa.

Så snart skåpet är bortkopplat och spänningslöst kommer vi påbörja arbetet med att åtgärda skadorna och utreda orsaken till branden.

Arbetet beräknas ta 2-3 timmar.