Besiktning av tankstationen 8 maj

Tankstationen för fordonsgas besiktas idag och är under den tiden stängd. Arbetet beräknas pågå mellan 08.00 och 13.00.

Vid akut behov av tankning är du välkommen att besöka oss vid Älands återvinningsanläggning.