Akut vattenläcka, Hälledal

En akut vattenläcka i Hälledal och närliggande områden gör att flera fastigheter blivit utan vatten. Läcksökning pågår och det finns ännu ingen prognos för när störningen är åtgärdad.