Akut Vattenläcka 2020-06-02

Stor vattenläcka på Mellanholmen.

Klockan 09:56

Vattenläckan är bortkopplad och vatten åter till alla utom en kund (flerbostadshus) på Garvaregatan. I takt med att vattentrycket byggs upp kan luft i ledningar orsaka tryckstötar som i sin tur kan medföra att avlagringar lossnar så att viss missfärgning av vattnet uppstår.

Om vattnet är missfärgat, spola i EN kran och undvik att köra tvätt- och diskmaskin innan vattnet åter blivit klart.

Klockan 09:15

Kunder kommer att uppleva sämre tryck eller vara delvis utan vatten.

Vi har hittat läckan och vi arbetar för att åtgärda felet.