Akut fjärrvärmeavbrott Prästjorden, Gånsviksdalen, Lidgatan, Gerestaskolan 27/5

  1.  
  2. Med anledning av akut underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-14 torsdag 27 maj.
  3.  

Berörda gator är Lidgatan, Rosenbäcksallén 37-39,  Prostvägen, Prästängsvägen, Flöjtgatan, Fagottgatan, Klarinettgatan, Kornettgatan, Trumpetgatan, Vangsta 142, Kapellsberg 110

Ungefär 100 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Anders Byström, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.