Akut fjärrvärmeavbrott 2021-02-25 Södra Strömsborgsgatan 13 - 14, Södra Vägen 14 och Fiskekroken.     

På grund av akut fjärrvärmeläcka är ovanstående gator utan fjärrvärme. 

Fjärrvärmen beräknas vara tillbaka kl 22:00 ikväll

Kontaktperson är Willy Gahlin   , 0611-55 75 00

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.