24/5 Planerat fjärrvärmeavbrott Hälletorp, Haga, Lövudden, Kullen, Gådeåberget, Tunnelplan

Med anledning av tekniska svårigheter har det planerade underhållsarbetet den 19 maj flyttats till måndagen den 24 maj. Fjärrvärmen alltså vara avstängd mellan klockan 08-24 måndag 24 maj istället.

Berörda gator är Västra Ringvägen, Aspvägen 1-13, Parkgatan 17-20, Lärkvägen 15-16, Poppelvägen, Rönngatan, Hälletorpsvägen 17-48, Björkvägen, Granvägen, Envägen, Tallvägen, Lindvägen, Säbråvägen 20-48, Jaktstigen, Ekgränd, Baldersgatan, Bragegatan, Jägaregatan, Sockenvägen, Bergsstigen, Utmarksstigen, Törestigen, Ljungstigen, Skogsstigen, Barrstigen, Dalstigen, Lummerstigen, Stenvägen, Hagagatan, Roslingsstigen, Olof Högbergsgatan, Granbergsgatan, Vitbergsgatan, Södra Vägen 32-69, Runstensvägen, Kronobyvägen, Lövuddsvägen, Klefbomsvägen.

Ungefär 440 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Anders Byström, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.