UMS Alert-integration

Denna webbplats har en integration mot UMS Alertlänk till annan webbplats – ett verktyg för att skicka varningar och andra meddelanden till allmänheten.

När ett CAP-meddelande skickas från UMS Alert skapas automatiskt en artikel i ett arkiv i SiteVision. Common Alert Protocol (CAP) är en internationell standard för varnings- och larmmedelanden till allmänheten.

Endpoint i SiteVision

I SiteVision finns en så kallad endpoint dit CAP-meddelanden skickas i XML-format. Endpointen är en vanlig skriptmodul på en sida som tar emot meddelandet, skapar och publicerar en artikel.

Tack vare ett alias i SiteVision har endpointen en kort och bra adress: https://www.hemab.se/cap-afi5kclknjtzn5vflänk till annan webbplats.

Inställningar som variabler på skriptmodulen

Skriptmodulen har ett par inställningar som du når genom att dubbellklicka på modulen och välja panelen Variabler.

Konfiguration av CAP-kanalen i UMS Alert

UMS Alert behöver konfigureras med endpointen, som finns i SiteVision.

Läs mer om hur du sätter upp CAP i UMS Alertlänk till annan webbplats.

Användarinloggning via URL:en

Endpointen i SiteVision kräver inloggning, för att inte vem som helst ska kunna skapa driftmeddelanden på webbplatsen. Inloggningen sker genom URL:en.

Så här ser adressen ut för att logga in med användaren johndoe och lösenordet foobar:

https://www.hemab.se/cap-afi5kclknjtzn5vf?name=johndoe&password=foobarlänk till annan webbplats

Nyttiga länkar

CAP på Wikipedialänk till annan webbplats

Modulen Skript på SiteVisions hjälpwebblänk till annan webbplats

Alias på SiteVisions hjälpwebblänk till annan webbplats

Endpointen i SiteVision