Ändring av abonnemang

och anslutning

Ändring av huvudsäkring

Utförs av behörigt elinstallationsföretag som anmäler via föranmälan. En sänkning eller höjning av huvudsäkringen inom intervallet 16 A till 25 A behövs inget medgivande från oss utan det räcker med att du färdiganmäler ändringen. Byte av mätarsäkring får normalt ske endast en gång under en 12-månaders period*.

*Undantag för säkringsändring en gång under en 12-månaders period gäller under tiden 1/5 - 30/9 och är en möjlighet för kund som tillfälligt behöver högre mätarsäkring i befintlig anläggning. Den höjning som är tillåten är "två steg", räknat från befintligt mätarsäkring. Exempel 16A till 25A, 35A till 63A. Se även nätpriser vilka säkringssteg som är möjliga. Nätpriset ändras till den valda mätarsäkringen och ändras tillbaka vid återgång.

Observera, din anläggning samt vårt nät måste även vara anpassat för höjningen samt en höjning över gräns för strömtrafomätning (>63A) inte är möjlig. Ett behörigt elinstallationsföretag anlitas som utför byte av säkring. Om du får frågor om abonnemangsavgiften och hur den eventuellt påverkas av en säkringsändring, är kunden alltid välkommen att kontakta oss eller se priser på www.hemab.se.

Dvärgbrytare som huvudsäkring

För anläggningar med huvudsäkringar upp till 63 A får dvärgbrytare användas för frånskiljning. Det är viktigt att tänka på selektiviteten mot servisledningens kortslutningsskydd. Saknar dvärgbrytaren frånskiljningsegenskaper ska den föregås av en frånskiljare som kan plomberas. Dvärgbrytare som huvudsäkring SS 437 01 40 och SEK handbok 414.

Plombering

Elinstallationsföretag får bryta plombering i samband med felsökning eller tillsyn av kundanläggning om behov finns. Observera att detta inte gäller plombering på mätare. Bruten plombering anmäls omgående till Mätservice för åtgärd och återplombering. Arbetet utförs utan kostnad för kund.

Ombyggnad av mätning

Enligt ellagen ska en anläggning med huvudsäkring 63A eller mindre vara direktmätt. En anläggning med huvudsäkring 80A eller större ska vara mätt med strömtransformator och timmätning. Om kunden vill ändra sin huvudsäkring mellan dessa intervall byggs mätningen om. Kontakta oss för mer information.

Ändring av serviskabel vid utökning

Vid en utökning som innebär att vi måste byta serviskabeln för att klara den högsta belastningen faktureras kunden vår kostnad för ändringsarbetet. Eventuell kostnad kan även uppstå för förstärkning av distributionsnät, utreds i varje enskilt fall. Byte av serviskabel innebär även en del arbete för kunden som exempelvis schaktning, förläggning av kabelskyddsrör och återställande av mark inom tomtgräns.

Delning av abonnemang

Om kunden exempelvis ska bygga om en större lägenhet eller lokal till två mindre kan det bli aktuellt med delning av ett abonnemang. Inom ett bostadshus är det möjligt att dela ett abonnemang. Om det inte gäller ett bostadshus går det bra att dela abonnemanget så länge det är inom fastigheten. Kostnad tas ut av kund för ny mätare och vårt arbete.

Om servissäkring saknas meddelar vi kunden att detta ska installeras i samband med ombyggnationen. Fastighetsägaren kan beställa en utökning av servissäkringen om någon av kunderna vill ha större huvudsäkring än själva servissäkringen.

Ihopslagning av abonnemang

En ihopslagning av abonnemang innebär att vi monterar ner de elmätare som inte längre behövs och att all förbrukning mäts på ett ställe. För att det ska vara möjligt så måste abonnemangen tillhöra samma fastighet och ha en gemensam servisledning.

Ändrad anslutningspunkt eller flytt av serviskabel

Om våra kunder vill ändra sin anslutningspunkt, flytta jordkabelservis eller byta från luftledningsservis till en jordkabelsservis faktureras kunden vår kostnad för ändringsarbetet. Om kunden däremot flyttar ut elmätaren reduceras kostnaden från oss med max 2500 kronor inklusive moms.

Från enfas till trefas

Våra kunder har ibland önskemål att ändra sin anslutning från enfas till trefas. Denna ändring gör vi kostnadsfritt. Tänk på att ändringen innebär att kunden kan behöva installera ett mätarskåp på fasad.

Informera om startströmmar

Branschens rekommendation är att startströmmen inte ska överstiga 1,5 gånger huvudsäkringen. Orsaken är att en enskild anläggning inte ska störa ut andra kunder. Det är viktigt att du informerar om att motorn på exempelvis en värmepump ska ha mjukstart, så att vi får minsta möjliga påverkan på elnätet.