Examensarbeten

Här publicerar vi våra examensarbeten som finns tillgängliga att söka på HEMAB. Tillsammans kan vi finna många spännande ämnen att skriva examensarbete om och uppsatser i. Har du en idé - tveka inte att kontakta oss.

Ekonomi

Internbank

Elnät

Optimering av underhåll

Nätanalys för nätstruktur vid kabelnät

Analyserna förbättringsmöjligheter i elnät med nya smarta elmätare

Utveckling och projekt

Sopor on demand

Nya affärstjänster

Optimering av verksamhetsledningssystem

Utredning av marknadspotenial med Biogödsel

Utredning av materialflöden

Egna förslag på examensarbete

Om du har ett område eller ämne som du brinner för och tror att HEMAB skulle vara intresserade av att samarbeta med dig, då kan du naturligtvis komma med ett eget förslag på vad ditt examensarbete ska innehålla.