Plockanalysen visar tydliga, positiva effekter med flerfackskärl

Vi har nu fått rapporten av den plockanalys som genomfördes i slutet av augusti och vi kan se tydliga skillnader mellan hushåll med och utan flerfackskärl.

Syftet med att göra plockanalyser är att se hur mycket som slängs i brännbart som egentligen borde ha sorterats ut och återvunnits. Med sådan kunskap kan vi i vår tur rikta vår kommunikation bättre och nå fler som vi ser behöver få mer kunskap om sortering.

Två olika områden med stora skillnader

I analysen har vi tittat på avfall från ett villaområde med flerfackskärl och ett område utan flerfackskärl, som istället använder sig av underjordsbehållare. I båda fallen är det fraktionen brännbart som har analyserats.

I hushållen med flerfackskärl innehöll det brännbara avfallet:

  • 20,2 % felslängda förpackningar och tidningar
  • 8,7 % felslängt matavfall

I hushållen med underjordsbehållare innehöll det brännbara avfallet:

  • 40,2 % förpackningar och Tidningar
  • 10,9 % felslängt matavfall

- Vi kan tydligt se att det är betydligt mindre felslängda förpackningar och tidningar i de hushåll som har flerfackskärl. Att det är lätt att göra rätt med dessa kärl råder det alltså ingen tvekan om, även om vi såklart skulle önska att siffran var betydligt lägre, säger Cathrine Edholm, Återvinningsstrateg på HEMAB.

Farliga saker i det brännbara avfallet

Tyvärr slängs det även en hel del farliga saker i det brännbara avfallet, så som elektronik och farligt avfall. Här ser vi inte en lika stor skillnad mellan flerfackskärl och underjordsbehållare, men oavsett så borde siffran vara noll procent. Cathrine Edholm igen:

- Vi ser att det slängs 0,4 % småelektronik i flerfackskärlen och 0,34 % i underjordsbehållarna. Som till exempel elkablar, USB, e-cigg, rakapparat och en slipmaskin (!) en lampa, en eltandborste, limpistol med mera. 0,21 % utgörs av farligt avfall i flerfackskärlen och 0,13 % i underjordsbehållarna och här är det bland annat läkemedel, spray och tändare som slängs. Det här är såklart helt oacceptabelt. Läkemedel ska lämnas på apotek för omhändertagande och det andra kan man lämna helt kostnadsfritt på våra återvinningscentraler. Inget sådant ska hamna i det brännbara avfallet.

Vad orsaken till felsorteringarna är kan vi såklart inte vara säkra på, men många av våra kunder vittnar om att de har mycket lite brännbart avfall och att det borde kunna vara ett mindre fack för denna fraktion, samtidigt som många tycker det är svårt att få plats med plast- och pappersförpackningar. Det kan vara en av anledningarna till ”slarvet” med förpackningar.

Att slänga batterier, läkemedel och liknande i det brännbara avfallet kan vi dock inte förklara med annat än okunskap eller slarv och här vädjar vi till alla våra kunder att lämna allt sådant avfall till säkert omhändertagande på apotek eller på våra återvinningscentraler..

Kontakt

Cathrine Edholm, Återvinningsstrateg, 070-190 51 58, cathrine.edholm@hemab.se

Elektronik hör inte hemma i det brännbara avfallet, utan ska lämnas på en återvinningscentral.

Farligt avfall - här i form av gasflaskor, tändare med mera - får absolut inte slängas som brännbart avfall, utan ska lämnas som farligt avfall på en av våra återvinningscentraler.

Att slänga amtavfall i det brännbara avfallet är resursslöseri. Matavfall slängs, utan sin förpackning, i matavfall och blir till biogas.