Vattenavstängning Baldersgatan med start 21 november

Med anledning av underhållsarbete av ledningsnätet kommer vattnet att vara avstängt för delar av Baldersgatan mellan klockan 07.00 och 15.30. Passa gärna på att fylla upp någon dunk eller annat kärl med vatten på kvällen för att underlätta under tiden då vattnet är avstängt. Ombyggnation av VA-ledningsnätet kommer att påbörjas den 21 november och beräknas pågå i cirka 3 veckor. Kontaktpersoner Patrik Höglund, HEMAB - 0611-55 75 00 Stefan Nordin, Svevia - 070-148 76 19 När vattnet släpps på igen kan en viss missfärgning uppstå. Om vattnet är missfärgat, spola i EN kran och undvik att köra tvätt- och diskmaskin innan vattnet åter blivit klart.