Reportage: Nya balanläggningen gör HEMAB till regionalt nav inom återvinning

Våren 2020 eldhärjades HEMAB:s faciliteter på Jaktstigen i Härnösand. Den dåvarande balanläggningens lagerlokal totalförstördes och en viktig kugge i återvinningsarbetet gick i stå. 2022 stod nya anläggningen klar - och vi har fått en guidad rundvisning.

- Här handlar det om att förbättra, förenkla och effektivisera transporter av återvunnet avfall, berättar Jonas Jacobsson, driftchef på HEMAB. - Att vi kan pressa material till kompakta, mer lätthanterliga balar har både miljömässiga och ekonomiska vinster.

Vi står strax innanför den stora byggnaden vid dess rejäla ingång. Genom den kan allt från små truckar till större lastbilar åka in och göra leveranser på gedigna avlämningsytor – en av många fördelar med nya anläggningen. Renhållningsarbetaren Magnus Holm utvecklar:

- Tidigare lagrade vi mycket material utomhus, nu har vi fått in det under tak. Man kan ju tycka att ”skärp är ju bara skräp”, men vi skapar faktiskt en produkt vars värde hänger på dess kvalité. Nu riskerar den inte att påverkas negativt av vädrets makter på samma sätt som tidigare.

HEMAB:s Jonas Jacobsson & Magnus Holm

En stor verksamhet - som kan bli större

Plast, papper och wellpapp är huvudsakliga materialen som balas här – och materialet kommer inte bara från Härnösand utan även från grannkommunerna Timrå, Sollefteå och Kramfors. Totalt hanterar anläggningen cirka 2 700 ton per år – med en total beräknad kapacitet på hela 10 000 ton. Det finns således stora marginaler att växa.

– Det hade inte varit lönsamt med den tidigare anläggningen, men idag är vår process betydligt mer effektiv. Vi uppnår numera hållbarhet både miljömässigt och ekonomiskt, berättar Jonas.

Magnus har stor erfarenhet av både den gamla och nya anläggningen – och han instämmer:

- Allt från mottagande och förvaring av materialet till själva balningen är en helt annan sak idag än tidigare. Nu har vi kapacitet att vara en regional aktör och ett nav för balning.

Den nya anläggningen har rejäl lagringskapacitet

Den nya balpressen är en rejäl, kraftfull pjäs

Rätt källsortering en viktig förutsättning

Vi har rört oss mot andra änden av byggnaden där balpressen står som ett fyrtorn. I sin roll på anläggningen har Magnus en unik inblick i hur vi generellt sköter sorteringen i vårt närområde. Det ligger på respektive kommun att leverera ett välsorterat material till HEMAB med så få föroreningar som möjligt, och enligt Magnus ser det överlag bra ut - men det finns såklart alltid utrymme för förbättringar. Vi står vid transportbandet som leder material in i pressen, och vid sidan av ligger en stor hög med sådant som inte kastats korrekt.

- Jag kan bli ganska förvånad ibland. Där ligger till exempel en madrass, säger Magnus och pekar på det utrensade avfallet. Han fortsätter:

- Man kan tycka att det inte spelar så stor roll med den där lilla plastpåsen som föll ner bland pappersförpackningarna. Men avfall från tusentals hushåll och flera kommuner ska gå igenom den här ”flaskhalsen” – och är vi många som tar en sådan liten genväg då och då blir det alltså enorma mängder föroreningar jag och mina medarbetare behöver hantera.

Jonas nickar och berättar att sorteringsslarv i längden ger negativa konsekvenser även för hushållen och miljön:

- Ju bättre vi sorterar i hemmen och på återvinningscentraler desto högre kvalité och värde får balarna. Det innebär i slutänden att vi inte behöver höja våra taxor – och att mer material återvinns i högre utsträckning. Återigen handlar det om hållbarhet på flera sätt.

Magnus får lägga en hel del tid på att rensa bort avfall som sorterats fel

Lågkonjunkturen syns bland wellpappen

Kriget i Ukraina kastade in världen i en ekonomisk kris – och det kan Magnus tränade öga urskilja spår av, även i det inkommande materialet. Speciellt bland wellpappen.

- Vi stod på tårna nu efter jul för att ta emot den flodvåg av wellpapp som brukar komma hit då, från alla kartonger efter julklapparna. Men det blev inte alls samma mängder som tidigare. Så lågkonjunkturen slår överallt, i alla led och branscher, menar Magnus.

På anläggningen märker man att mängden återvunnen wellpapp har minskat under lågkonjunkturen

Pressen – en kraftfull och teknisk slitvarg

En flerfacksbil backar in och tömmer ur insamlade pappersförpackningar. Magnus sätter sig i en hjullastare och med dess skopa flyttar han material till pressens transportband. Lugnt och säkert åker avfallet högst upp på pressen innan det faller ner i den och trycks ihop till en bal. En enkel process kan tyckas, men Magnus nyanserar. Visst handlar det mycket om pressens kraft, men också om teknisk och säkerhetsmässig innovation. Till exempel binds varje bal automatiskt och effektivt med band inuti pressen innan den kommer ut redo att fraktas.

- Det påminner lite om en symaskin nästan, en häftig teknik som fungerar väldigt bra. Sedan sitter det sensorer och fotoceller nästan överallt som avbryter balningen direkt om inte allt är stängt och säkert. För att kunna starta pressen måste en speciell nyckel sitta i huvudterminalen - samma nyckel som krävs för att låsa upp olika luckor. Pressen är rena Fort Knox när den är igång.

Pressen är tekniskt avancerad med hög kapacitet och säkerhet

Balen redo att fraktas för återvinning

När den färdiga balen kommer ut så markerar Magnus den så att uppköparen FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) kan spåra dess ursprung. De staplingsbara balarna kan sedan transporteras betydligt mer effektivt jämfört om materialet lastats löst. Då hade mer luft än avfall fraktats varje tur. Väl hos FTI kontrollerar de balarnas kvalité utifrån borrprover – och om de innehåller för mycket föroreningar kan det alltså bli avdrag på ersättningen. Sedan är materialet redo att återanvändas i tillverkning av nya produkter!

Magnus märker upp balarna inför leverans

Ännu en färdigpressad bal - redo att fraktas för att bli nya produkter!

Vi står vid de färdiga balarna och Jonas avslutar rundvisningen med att svara på frågan vad som väntar under närmsta framtiden.

- Vår anläggning har stor kapacitet, och i horisonten har vi flera intressanta planer och visioner. Till exempel ser vi över möjligheterna att nå ut direkt till byggbranschen och återvinna stora mängder bygg- och rivningsavfall. HEMAB och vår press står redo!